top of page

MINA TJÄNSTER

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING av elever och studenter

​​

Att göra val i vardagen och inför framtiden är en ständigt pågående process. Individens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas på kort- och på långsikt. Målsättningen med vägledning är att ge individen som söker vägledning bättre beslutsunderlag för sitt val, ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad dessa kan innebära. Läs mer...
HANDLEDNING för personal 

​​

Med handling får en grupp hjälp att formulera spelregler, tydliggöra mål. Tillsammans tittar vi på vad som fungerar idag och som du uppskattar, vad du vill förändra eller vill utveckla i ditt liv. Du får verktyg som hjälper dig att få en efterlängtad balans i tillvaron och i livet. Läs mer...
REKRYTERING av medarbetare 

​​

Att rekrytera ny medarbetare även om det handlar om att ersätta någon som har slutat eller på grund av utveckling av verksamheten tar mycket tid anspråk. Det kan vara skönt att lämna över hela eller delar av processen till Hailemariam ConsultingLäs mer...
COACHING av arbetssökande 

​​

Coachningens mål är att skapa medvetenhet, ansvar och självtillit och bistå individen i att finna sina egna valmöjligheter och lösningar. Coaching är alltid framtidsorienterat. Coaching är mest användbar när individen befinner sig i en omställnings- eller förändringssituation. Coaching kan genomföras både individuellt och i grupp. Läs mer...
bottom of page