top of page

Studie- och yrkesvägledning

 

Att göra val i vardagen och inför framtiden är en ständigt pågående process. Individens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas på kort- och på långsikt. Målsättningen med vägledning är att ge eleven bättre beslutsunderlag för sitt val, ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad dessa kan innebära. 

 

Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för alla elever och skolan har ett viktigt ansvar att erbjuda stöd i att göra väl underbyggda val i övergången mellan skola och arbetsliv. För att hantera valsituationer behöver individen kompetenser för att samla, strukturera, analysera och sätta samman utbildnings- och yrkesinformation. Dessutom behövs färdigheter för att fatta och genomföra beslut och hantera övergångar och växlingar i livet (Skolverket).

 

Enligt skolverket har alla elever rätt till studie- och yrkesvägledning för att den ska leda till hållbara val för individen och för att undvika kostsamma avhopp och programbyten.

 

Vägledningens process i tre steg:   

 • Medvetenhet  om sig själv – självkännedom: Vem är jag? Vad kan jag? Du får hjälp att fundera över din ”nusituation” för att kunna se klarare på dig själv och dina möjligheter. Du får bl a fundera över vad du är bra på och vad du absolut inte tycker om att göra. 

 • Medveten om olika valalternativ: Vad finns det för alternativ för min del? Utifrån dina intressen och förutsättningar tittar vi tillsammans på vilka alternativ som finns och vad de innebär och relationen mellan dig och valalternativen

 • Medvetenhet om hur man fattar och genomför beslut: Hur når jag målet? Hur ska jag gå tillväga? När du vet vad du vill, så får du göra upp en plan över vad du behöver göra för att nå ditt mål.  

Mina vägledningstjänster för elever på grundskolan:

 

 • Vägledningssamtal vid första valet och vid omvalet

 • Gruppvägledning 

 • Beräkning av poäng och behörighetsfrågor 

 • Administrativt stöd kring gymnasievalet

 • Gymnasieinformation för elever

 • Gymnasieinformation för föräldrar

 • Gymnasieinformation för lärare och skolpersonal

 • Andra uppgifter enligt uppdragsgivarens önskemål 

 
Mina vägledningstjänster för elever på gymnasiet:
 • Vägledning inför högskole- och universitetsvalet

 • Gruppvägledning

 • Information om högskole- och universitetsstudier

 • Information om behörigheter till olika utbildningar

 • Information om arbetsmarknaden

 • Planering av gymnasieexamen och val av kurser

 • Information om utlandsstudier     

 • Generell information om studiefinansiering

 • Andra uppgifter enligt uppdragsgivarens önskemål

 

 

 

För mer information och för offert kontakta Hailemariam Consulting

”The best way to predict the future is to create it."

Peter Drucker 

bottom of page