top of page

Coaching av arbetssökande

 

Befinner du dig i en omställnings- eller förändringssituation? Behöver du arbeta med förändring av tankesätt och beteenden? Behöver du formulera och genomföra ett mål att sträva efter?

 

Som din coach hjälper jag dig sätta ord på ditt mål och formulera delmål för att uppnå det inom en given tid. Mitt mål är att skapa medvetenhet, ansvar och självtillit och bistå dig med att finna dina egna valmöjligheter och lösningar. Coaching är alltid framtidsorienterat!

 

Coaching bidrar till att:

 • Frigöra krafter, resurser och potential

 • Ställa perspektivvidgande frågor

 • Ge stöd för att uppnå mål

 • Utveckla tilltro till dinaförmågor och resurser

 • Ändra destruktiva tankemönster

 • Ge trygghet och struktur i en förändringsprocess

 • Bidra till ökad motivation och arbetsglädje

 • Bidra till öppenhet och acceptans

 

 

Mitt coachande förhållningssätt inkluderar:

 

 • Uppmuntran: ge stöd och fokus på det positiva – på det som fungerar

 

 • Nyfikenhet: hjälp att få svar på dina frågor och funderingar genom att ställa "process frågor" att reflektera över

 

 • Perspektivvidgning: hjälp att se situationer från flera olika perspektiv, vilket är särskilt viktigt när det kommer till problemlösning och beslutsfattande

 

 • Ser möjligheter: hjälper dig omfamna och förverkliga din vision för din framtid.

 

För att veta mer om mina tjänster kontakta Hailemariam Consulting.

"The best is yet to come...!"

bottom of page