top of page

Handledning av personal

 

Som handledare erbjuder jag personligt och pedagogiskt stöd och vägledning i kompetenshöjande syfte. Min uppgift blir att underlätta och stötta lärandeprocessen utifrån en pedagogisk grundsyn som jag har - frigöra individens eller gruppens resurser och förmågor.

 

Mitt arbetssätt ger alltid utrymme där individen/gruppen får möjlighet att tala fritt om sitt ärende och formulera sitt mål med handledningen. Handledning kan genomföras såväl individuellt som i grupp. Det vanligaste är att handledning sker i grupp för att ge tillgång till gruppens samlade kunskap och erfarenhet.

 

Handledningen hjälper dig och gruppen att tydliggöra och sortera tankar. Tillsammans tittar vi på vad du/ni vill uppnå, vilka värden som är viktiga för dig/er, vad som hindrar dig/er från att uppnå det önskade och vad du/ni kan göra.

 

Vi tittar även på vad som fungerar idag och som du uppskattar, vad du vill förändra eller vill utveckla i ditt liv. Du får verktyg som hjälper dig att få en efterlängtad balans i tillvaron.

Mina handledningstjänster är för  personal inom:
  • skola och barnomsorg
  • socialtjänsten 
  • hälso- och sjukvården
 
För att veta mer om mina tjänster kontakta Hailemariam Consulting.

”Om man inte vet vart man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram.”

Nalle Puh

bottom of page