top of page
Daniel Hailemariam

Sedan 1993 har jag haft SAMTAL som mitt viktigaste redskap i alla mina tjänster. Jag började min yrkesbana med att studera teologi i England och arbeta som pastor/präst. Som pastor arbetade jag bland annat med svåra samtal.

 

Efter det utbildade jag mig till studie- och yrkesvägledare och arbetade på grundskola och gymnasieskola som vägledare och med elevvårdsfrågor. Som vägledare arbetade jag med att hjälpa ungdomar visualisera, planera och forma sin framtid. Som ansvarig för elevvårdsfrågor handlade samtalen om konflikthantering, åtgärdsplanering och samtal med elever, föräldrar och skolpersonal.

OM MIG

Mitt intresse för samtal i professionella sammanhang gjorde att jag började undervisa på studie- och yrkesvägledarprogrammet först på dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm och sedan på Stockholms Universitet. I många år fick jag förmånen att träffa, utbilda och handleda många blivande studie- och yrkesvägledare som idag är verksamma över hela Sverige.

 

Efter mina år på Universitet arbetade jag i den privata sektorn med administrativa uppgifter däribland personalfrågor. Sedan 2014 arbetar jag som vägledare på kommunal vuxenutbildningen och som utbildningsledare för Svenska för invandrare (SFI). Arbetet på vuxenutbildningen innebär bland annat samtal med personer under omställning och personer från andra kulturer. Som utbildningsledare för SFI har jag bland annat arbetat med tillsynsansvar och upphandling av SFI.

 

Välkommen till min hemsida och titta gärna under "Mina tjänster" föratt se vilka tjänster jag erbjuder. 

 

Här hittar du min fullständiga CV

Gemensamt för alla mina tjänster är mitt intresse för samtal, professionellt förhållningssätt och bemötande. Jag strävar efter ett förhållningssätt som gör att personen som jag har framför mig ska komma till tals, bemötas med respekt och empati och känna sig sedd.

“If you fail to prepare,

you are preparing to fail”

Benjamin Franklin

bottom of page