top of page

Rekrytering av medarbetare 

 

Rekrytering avpersonal tar tid!

 

Att rekrytera ny medarbetare är företagets viktigaste investering. Att rekrytera rätt medarbetare är en viktigare investering. Det kan vara skönt att lämna över hela eller delar av processen till Hailemariam Consulting.

 

Rekrytering innebär inte bara en ny medarbetare - det innebär också att få in kompetens, erfarenheter och idéer som hjälper företaget att utvecklas. Varje nyanställning är därför en viktig investering som bör säkra rätt person på rätt befattning.

 

Rekrytering bygger på kunskap, erfarenhet, metodik och engagemang. Om du överlämnar rekryterings processen till Hailemariam Consulting eftersträvar jag att både du som kund och de sökande får en bra upplevelse av rekryteringsprocessen.

 

Som din rekryteringskonsult har jag själva lång arbetslivserfarenhet från utbildningssektorn och blir en värdefull resurs för att kartlägga ditt rekryteringsbehov och för att hitta rätt kompetenser.

Mina rekryteringstjänster

  • Ta fram kravprofil i samråd med uppdragsgivaren

  • Formulering av annonsen

  • Ta emot ansökningarna och göra urval

  • Genomföra intervjuer och bakgrundskontroll 

  • Kontakt med referenser

  • Presenterar kandidater till uppdragsgivaren

  • Övriga tjänster som specificeras av uppdragsgivaren

 

Uppdragsgivaren väljer vilka delar man vill överlåta till Hailemariam Consulting

"Lägg inte så mycket tid på att fundera över vem du är. Fokusera istället på vem du har potentiallen att bli"

Rena Nilsson

bottom of page